fbpx

โต ติงต๊อง ออดิโอ อีเวนท์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

เพื่อการเริ่มต้นอย่างมั่นใจ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และจบลงอย่างสง่างาม

สายการบังคับบัญชาสำหรับงานอีเวนท์ (Event Management)

เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคนในทีมงานเป็นไปอย่างรัดกุม, ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยสายการบังคับบัญชาที่มีความกระชับและเรียบง่าย (เห็นเยอะเป็นพวงนี่ใช่ว่าจะดี) เพื่อให้ทีมงานแต่ละคนสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเองอยู่ฝ่ายไหน, ทำหน้าที่อะไร และขึ้นตรงกับผู้ใด การติดต่อประสานงานไม่ควรข้ามลำดับขั้นการบังคับบัญชากันเพราะผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าคุณ 1 ระดับคือคนตัดสินใจตัวจริงของคุณ ส่วนทีมงานจากภายนอกที่มาร่วมงานด้วยเป็นการเฉพาะกิจให้จัดคนในทีมของเรามาประสานงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าดึงพวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ในผังด้วย เพราะนอกจากผังจะแผ่ขยายจนสลับซับซ้อนแล้ว การทำงานร่วมกันอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเพราะขาดคนประสานงานที่มีหน้าที่กลั่นกรองคำสั่งให้อีกต่อนั่นเอง

ดู Video Blog ได้ที่นี่

 

ติดตามข่าวสารจาก

คลิกเพื่อกลับหน้า Landing Page ของ Video Blog

บริการของเรา