โต ติงต๊อง ออดิโอ อีเวนท์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

เพื่อการเริ่มต้นอย่างมั่นใจ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และจบลงอย่างสง่างาม

     หากท่านกำลังประสบปัญหาไมโครโฟนคลื่นขาด, คลื่นกวน, ใช้งานไม่ได้ระยะไกลเท่าเดิม, มีเสียงรบกวน, มีเสียงช็อต, ไมค์หอนง่าย ฯลฯ ซึ่งแก้แล้วก็ยังไม่หายขาด โต ติงต๊อง ออดิโอ อีเวนท์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น มีบริการตรวจสอบ, แก้ปัญหา ไปจนถึงออกแบบระบบรับส่งสัญญาณวิทยุให้กับไมค์ลอยและอุปกรณ์ไร้สายสำหรับงานโปรดักชั่นโดยเฉพาะ ดังนี้

ออกแบบระบบรับส่งคลื่นวิทยุ

ซ่อมไมค์ลอย, ความถี่ไมค์ลอย, ความถี่ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมโครโฟนไร้สาย, wireless microphone, frequency coordination

  เป็นการรวมไมโครโฟนและอุปกรณ์ไร้สายที่ลูกค้ามีอยู่เป็นระบบใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาสัญญาณหลุด, คลื่นแทรก, คลื่นรบกวนระหว่างอุปกรณ์ และการรบกวนอื่น ๆ โดยจัดให้รับ-ส่งคลื่นผ่านชุดรวมและกระจายสัญญาณเดียวกัน ทำให้มีระยะหวังผลที่ต้องการเท่าเทียมกันทุกชิ้น

*สามารถเพิ่มระยะหวังผลเพื่อขยายความครอบคลุมหรือลดระยะลงเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนได้ตามต้องการ

จูนความถี่ให้ใช้งานร่วมกันได้ 100%

  เรามีบริการจัดสรรความถี่ไมโครโฟนและอุปกรณ์ไร้สาย โดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางจาก RF Venue และ Professional Wireless เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานร่วมกันได้ตามจำนวนที่ต้องการ และปราศจากการรบกวนระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ 

ซ่อมไมค์ลอย, ความถี่ไมค์ลอย, ความถี่ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมโครโฟนไร้สาย, wireless microphone, frequency coordination

*จำนวนใช้งานสูงสุดขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ เช่นรุ่นและสภาพการใช้งานของอุปกรณ์, สภาพแวดล้อมของสถานที่ ฯลฯ

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ

ซ่อมไมค์ลอย, ความถี่ไมค์ลอย, ความถี่ไมโครโฟนไร้สาย, ไมค์ลอย, ไมโครโฟนไร้สาย, wireless microphone, frequency coordination

     นอกจากแก้ไขปัญหาคลื่นแล้ว เรายังมีบริการปรับจูนระบบเสียงให้ดังชัดเจนและไม่หอน พร้อมตรวจสภาพอุปกรณ์ด้วย Audio Analyzer อย่างละเอียด เพื่อให้ระบบเสียงของลูกค้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 

ตัวอย่างการใช้งานแบ่งตามประเภทของงาน
ประเภทของงาน ตัวอย่างการใช้งาน
ละครเวที ออกแบบระบบรับส่งคลื่นวิทยุและจูนความถี่ เพื่อเสถียรภาพของระบบ

อีเวนท์ / คอนเสิร์ต

ออกแบบระบบรับส่งและจูนความถี่ เพื่อใช้ไมโครโฟนและอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

งานบรอดคาสต์

ออกแบบระบบรับส่งคลื่นวิทยุ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ในสตูดิโอและนอกสถานที่

งานอื่นๆ

ห้องประชุมหรือสถานที่จัดประชุม - ออกแบบระบบรับส่งคลื่นวิทยุเพื่อแก้ปัญหาคลื่นหลุด, จูนความถี่เพื่อให้สามารถใช้งานไมโครโฟนและอุปกรณ์ไร้สายพร้อมกันทุกห้องได้ และปรับจูนพร้อมตรวจสภาพระบบเสียงให้รู้ถึงภาพรวมเพื่อตั้งงบซ่อมบำรุงในอนาคต

ทุกท่านสามารถดูวีดีโอความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไร้สายสำหรับงานโปรดักชั่นได้โดย คลิกที่นี่

กลับสู่หน้าบริการของเรา

  คลิกที่นี่  

 

ต้องการใช้บริการ

 คลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก

มี Video Blog ออกใหม่ทุก 2 วันจ้าา